• Khách hàng lấy serial trên vỏ hộp hoặc trên trực tiếp sản phẩm (Có phân biệt chữ hoa, chữ thường)
  • Thông tin kiểm tra là thời gian xuất kho của các sản phẩm từ Akko Việt Nam đến các đại lý ủy quyền

Bạn chưa nhập Serial sản phẩm để kiểm tra