Tổng hợp driver bàn phím và chuột Akko

TÊNPHIÊN BẢNNỘI DUNG CẬP NHẬTNGÀYLOẠITẢI XUỐNG
HDSD MOD005MOD005HDSD MOD0052021-12-24MOD005
HDSD MOD007MOD007HDSD MOD0072021-12-24MOD007
HDSD ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
HDSD ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
2021-12-13ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
Firmware ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
Firmware ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
2021-12-13ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
HDSD AKKO 3068B Multi-modesHDSD AKKO 3068B Multi-modesHDSD AKKO 3068B Multi-modes2021-12-06AKKO 3068B
AKKO MOD001 v2 KIT driver Driver cho KIT AKKO MOD001 v2 (RGB + Hotswap)2021-12-06MOD001 v2
3098N FW & Driver UpdateV0015Fix bug và update kết nối không dây2021-10-193098N
5108S RGB Driver5108S RGBChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB2021-10-07Driver dành cho 5108S RGB (Không áp dụng cho 5108B)
3068B/3098B/5087B/MOD series Driver3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver dành cho MacOSChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB2021-10-075108B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver dành cho MacOS
3068B/3098B/5087B/MOD series Driver3068B/5087B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 DriverChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.15
2021-12-29Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.15
3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver3068B/5087B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 DriverChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.12
2021-11-155108B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver
AKKO 3098N Multi-modes Firmware & DriversAKKO 3098N Multi-modesChỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB2021-10-01AKKO 3098N Multi-modes
HDSD AKKO 3098B Multi-modesAKKO 3098B Multi-modes 2021-08-19AKKO 3098B Multi-modes
HDSD AKKO 3098N Multi-modesAKKO 3098N Multi-modes 2021-08-19AKKO 3098N Multi-modes
Driver tai nghe AD701 Pinktai nghe AD701 Pink 2021-08-07tai nghe AD701 Pink
HDSD MOJIKE GK1MOJIKE GK1 2021-07-06MOJIKE GK1
HDSD AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0) 2021-07-05AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)
HDSD AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB) 2021-06-15AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)

Driver chuột AKKO RG389

AKKO RG389 2021-06-02Driver chuột AKKO RG389
Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 – RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent)Bluetooth 5.0 + RGB 2021-05-31Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 – RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent)
Firmware Update bàn phím 3084 USB Update fix Fn cho bàn phím layout 30842020-09-02Bàn phím layout 3084
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PROV1.03Update led RGB cho music mode2020-08-13Bàn phím LED RGB áp dụng cho mã 3108S RGB PRO
Driver Bàn phím AKKO 3087SV1.03 2020-08-05Bàn phím LED RGB áp dụng cho 3087S RGB
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PROV1.03Thêm hiệu ứng LED
Update 2 firmware
Đọc kĩ file “MUST READ”
2020-06-14Bàn phím LED RGB áp dụng cho mã 3108S RGB PRO
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PROV1.04 2020-05-11Bàn phím LED RGB
Driver Chuột chơi game AKKO LW325V1.0 2020-05-19Chuột LW325
Driver Chuột chơi game AKKO AG325V1.0.5 2020-05-11Chuột AG325
HDSD Bàn phím AKKO 3108 & 3087  2020-05-25Bàn phím layout 3108 & 3087
HDSD Bàn phím AKKO 3084  2020-05-25Bàn phím layout 3084
HDSD Bàn phím AKKO 3068  2020-05-25Bàn phím layout 3068
HDSD Bàn phím AKKO 3096  2020-07-15Bàn phím layout 3096
HDSD Bàn phím AKKO 3108S/3087S  2020-05-25Bàn phím layout 3108/3087 có led
Driver chuột AKKO RG325  2020-07-10Chuột AKKO RG325