Tổng hợp driver bàn phím và chuột Akko

TÊN PHIÊN BẢN NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY LOẠI TẢI XUỐNG
HDSD MOD005 MOD005 HDSD MOD005 2021-12-24 MOD005
HDSD MOD007 MOD007 HDSD MOD007 2021-12-24 MOD007
HDSD ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
HDSD ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
2021-12-13 ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
Firmware ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
Firmware ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
2021-12-13 ACR59/ACR64/ACR61
ACR67/ACR75/ACR87/ACR98
HDSD AKKO 3068B Multi-modes HDSD AKKO 3068B Multi-modes HDSD AKKO 3068B Multi-modes 2021-12-06 AKKO 3068B
AKKO MOD001 v2 KIT driver   Driver cho KIT AKKO MOD001 v2 (RGB + Hotswap) 2021-12-06 MOD001 v2
3098N FW & Driver Update V0015 Fix bug và update kết nối không dây 2021-10-19 3098N
5108S RGB Driver 5108S RGB Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB 2021-10-07 Driver dành cho 5108S RGB (Không áp dụng cho 5108B)
3068B/3098B/5087B/MOD series Driver 3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver dành cho MacOS Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB 2021-10-07 5108B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver dành cho MacOS
3068B/3098B/5087B/MOD series Driver 3068B/5087B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.15
2021-12-29 Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.15
3068B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver 3068B/5087B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB. AKKO Cloud ver 2

Bản update 11.1.12
2021-11-15 5108B/3098B/MOD003/MOD004/MOD005/MOD007 Driver
AKKO 3098N Multi-modes Firmware & Drivers AKKO 3098N Multi-modes Chỉ nhận driver khi sử dụng dây cắm USB 2021-10-01 AKKO 3098N Multi-modes
HDSD AKKO 3098B Multi-modes AKKO 3098B Multi-modes   2021-08-19 AKKO 3098B Multi-modes
HDSD AKKO 3098N Multi-modes AKKO 3098N Multi-modes   2021-08-19 AKKO 3098N Multi-modes
Driver tai nghe AD701 Pink tai nghe AD701 Pink   2021-08-07 tai nghe AD701 Pink
HDSD MOJIKE GK1 MOJIKE GK1   2021-07-06 MOJIKE GK1
HDSD AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0) AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)   2021-07-05 AKKO 3108S/3087S RGB (v2.0)
HDSD AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB) AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)   2021-06-15 AKKO 3068 V2 (BT5.0-RGB)

Driver chuột AKKO RG389

AKKO RG389   2021-06-02 Driver chuột AKKO RG389
Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 – RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent) Bluetooth 5.0 + RGB   2021-05-31 Firmware AKKO 3068 v2 Bluetooth 5.0 – RGB (không áp dụng cho AKKO 3068 Silent)
Firmware Update bàn phím 3084 USB   Update fix Fn cho bàn phím layout 3084 2020-09-02 Bàn phím layout 3084
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PRO V1.03 Update led RGB cho music mode 2020-08-13 Bàn phím LED RGB áp dụng cho mã 3108S RGB PRO
Driver Bàn phím AKKO 3087S V1.03   2020-08-05 Bàn phím LED RGB áp dụng cho 3087S RGB
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PRO V1.03 Thêm hiệu ứng LED
Update 2 firmware
Đọc kĩ file “MUST READ”
2020-06-14 Bàn phím LED RGB áp dụng cho mã 3108S RGB PRO
Driver Bàn phím AKKO 3108S RGB PRO V1.04   2020-05-11 Bàn phím LED RGB
Driver Chuột chơi game AKKO LW325 V1.0   2020-05-19 Chuột LW325
Driver Chuột chơi game AKKO AG325 V1.0.5   2020-05-11 Chuột AG325
HDSD Bàn phím AKKO 3108 & 3087     2020-05-25 Bàn phím layout 3108 & 3087
HDSD Bàn phím AKKO 3084     2020-05-25 Bàn phím layout 3084
HDSD Bàn phím AKKO 3068     2020-05-25 Bàn phím layout 3068
HDSD Bàn phím AKKO 3096     2020-07-15 Bàn phím layout 3096
HDSD Bàn phím AKKO 3108S/3087S     2020-05-25 Bàn phím layout 3108/3087 có led
Driver chuột AKKO RG325     2020-07-10 Chuột AKKO RG325