Kiểm tra bảo hành điện tử

  • Sản phẩm Akko không có thông tin trên hệ thống là sản phẩm không được phân phối chính hãng tại Việt Nam
  • Khách hàng lấy serial trên vỏ hộp hoặc trên trực tiếp sản phẩm
  • Một số sản phẩm thời gian xuất hàng chưa đúng như trên hệ thống, sẽ căn cứ vào tem bảo hành và thời gian xuất hàng cho khách hàng

Bạn chưa nhập Serial sản phẩm để kiểm tra